“Det kräver handlingskraft och mod att våga vara ensam i att vara först och fullfölja ens idé.”

Sedan han startade Ramudden för 15 år sedan har han tagit det från en enmans verksamhet i Gävle till en europeisk ledare inom arbetsplatssäkerhet. På vägen har han varit med att förändra synen på säkerhet i bygg och anläggningsbranschen och fått företag att investera i och prioritera arbetsplatsskyddet för deras medarbetare.

Sedan några månader är Hans Olov dessutom investerare i Buddywise och vi tog chansen att intervjua honom som först ut i vår intervjuserie i kortformat.

Vad betyder entreprenörskap för dig?

Entreprenörskap handlar om att våga röra sig utanför boxen, att gå utanför ramarna för det etablerade sättet att göra saker. Det kan handla om både produkter och processer. Det innebär även att man inte bara pratar om att göra saker, utan gör det! Provkör saker i verkligheten. Som entreprenör måste man “lead by example”, gå före själv och inte ta rygg. Det kräver handlingskraft och mod att våga vara ensam i att vara först och fullfölja ens idé. Folk är ofta tveksamma till idén i början, så det är viktigt att vara uthållig och ha ett starkt team med sig.

Vad driver innovation inom byggsektorn?

Byggbranschen är generellt väldigt konservativ och stelbent. Mycket av innovationen är fokuserad på snabbare framdrift av projekten, så det blir klart tidigare. Däremot har saker förändrats och lösningar som gör projekten snabbare utan att bryta mot säkerhetstänket har fått plats. Man har insett att kostnaden för olyckor är stor och det driver innovation även inom säkerhet.

Vad är den största förändringen du sett på säkerhetsområdet de senaste 10 åren?

Det har blivit mer professionellt och bättre produkter. Tidigare ville företagen själva göra allt men nu tar man in experter och respekterar kunskapsområdet. Förr var det företagen själva som byggde ihop byggställningarna men nu tar man in specialister så det blir rätt och säkert. Det finns idag en insikt om komplexiteten och säkerhet har blivit en bransch i branschen.

Hur kan byggbranschen ta nästa steg i säkerhetsarbetet?

Säkerhet behöver vara med redan i upphandlingen och projekteringsstadiet. På det sättet kan man inte kompromissa bort det senare. Det ska vara en naturlig del av budgeteringsarbetet och inget man kan sparar in på.

Vem vill du nominera för nästa intervju och vilken fråga vill du ställa?

Jag skulle vilja tagga Lars Beckman som är en klok riksdagsman från Gävleborg. Jag skulle vilja fråga honom hur ska vi se till att säkerhetsarbetet inte blir en prisfråga.

Tack för att du delade med dig Hans-Olov!

Buddywise is a start-up hell bent on saving lives and preventing injuries with computer vision!

Buddywise is a start-up hell bent on saving lives and preventing injuries with computer vision!